• Địa chỉ: 54 Dương Quảng Hàm, quận cầu giấy, TP. Hà Nội
  • Chúng tôi trên mạng xã hội
Hồ sơ năng lực

Hồ sơ năng lực

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG XANH

l. THÔNG TIN CHUNG
- Tên công ty: Công Ty TNHH Tư vấn và Công nghệ Môi Trường Xanh
- Địa chỉ:  54 Dương Quảng Hàm, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 0943500028 / 02462927328
- Email  cskh.envigreen@gmail.com
- Website: envirgreen.vn
- Thành lập theo giấy phép số 0106787073 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp
- Vốn điều lệ: 1.800.000.000VNĐ.

II. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

1. Dịch vụ tư vấn môi trường thực hiện:
- Báo cáo đánh giá tác động môi trường.
- Cam kết bảo vệ môi trường.
- Đề án bảo vệ môi trường.
- Báo cáo giám sát môi trường định kỳ.
- Sồ chủ nguồn thải chất thải nguy hại.
- Giấy phép khai thác nước ngầm.
- Giấy phép xả thải.
- Hồ sơ vệ sinh an toàn lao động.

2. Thiết kế và thi công:
- Thiết kế và thi công Hệ thống xử lý nước cấp.
- Thiết kế và thi công Hệ thống xử lý nước thải.
- Thiết kế và thi công Hệ thống xử lý khí thải.