• Địa chỉ: 54 Dương Quảng Hàm, quận cầu giấy, TP. Hà Nội
  • Chúng tôi trên mạng xã hội
Mô hình hóa dòng nước thải

Mô hình hóa dòng nước thải

Để đánh giá ảnh hưởng của quá trình xả thải nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án tới môi trường nước sông Rạng, mô hình MIKE 21 Flow Model FM đã được sử dụng để đánh giá các yêu tố gây ô nhiễm gồm BOD, SS và ô nhiễm nhiệt. MIKE 21 Flow Model FM là mô hình thủy động lực học 2 chiều mô phỏng mực nước, dòng chảy trong sông, tràn bờ, cửa sông

Lưới phi cấu trúc của mô hình Môi Trường Xanh đã thực hiện
 
Kết quả lan chuyển BOD của 1 dự án Môi Trường Xanh đã thực hiện

Đội ngũ chuyên gia mô hình hóa của Môi Trường Xanh có thể cung cấp dịch vụ mô hình hóa cho các dự án theo yêu cầu của quý khách hàng.

Hotline: 0943.5000.28 / 0979.805.866 hoặc hòm thư webmoitruongxanh@gmail.com để biết thêm chi tiết