• Địa chỉ: 54 Dương Quảng Hàm, quận cầu giấy, TP. Hà Nội
  • Chúng tôi trên mạng xã hội
Tư vấn năng lượng

Tư vấn năng lượng

Môi Trường Xanh cung cấp dịch vụ chuyên môn trong việc đào tạo tại chỗ thông qua việc tiến hành kiểm toán năng lượng cho các tòa nhà và các ngành công nghiệp, cũng như tổ chức các khóa học đào tạo kiểm toán năng lượng, hệ thống quản lý năng lượng và tiết kiệm năng lượng ở miền Bắc,Trung và miền Nam Việt Nam.

Môi Trường Xanh hỗ trợ các nhà cung cấp thiết bị phát triển thị trường thương mại cho các sản phẩm tiết kiệm năng lượng và nước của họ hướng đến khách hàng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Dự án hỗ trợ phát triển năng lực kỹ thuật, năng lực tiếp thị và bán hàng, và tư vấn giải pháp tài chính. Vì nhu cầu nâng cao năng lực của các đối tác là đa dạng, chúng tôi hỗ trợ việc học hỏi theo phương thức linh hoạt. Nhóm chuyên gia Môi Trường Xanh phát triển quan hệ đối tác kỹ thuật với các nhà cung cấp chính cho các lĩnh vực được chọn, với tham vọng tiếp cận được 750 doanh nghiệp vừa và nhỏ trong thời gian thực hiện dự án. Môi Trường xanh không bán công nghệ sử dụng năng lượng hiệu quả cho các doanh nghiệp, mà hỗ trợ các nhà cung cấp thiết bị bán hàng. Để nâng cao năng lực bán hàng cho thị trường doanh nghiệp vừa và nhỏ, dự án hỗ trợ: Hoàn thiện các sản phẩm tiết kiệm năng lượng thành gói Đổi mới kinh doanh, với một giá trị gia tăng cụ thể đối với khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (tiết kiệm chi phí), Phát triển kỹ năng bán hàng và các phương thức tiếp thị, Quy định thực hành kỹ thuật lắp đặt và đào tạo dịch vụ sau bán hàng; Nâng cao cách tiếp cận tài chính cho cả bản thân các nhà cung cấp cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ .

Môi Trường Xanh cùng với đối tác quốc tế thực hiện xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển toàn diện về các phòng thí nghiệm quốc gia và cơ sở cấp giấy chứng nhận có khả năng thử nghiệm các thông số chất lượng khác nhau cho các sản phẩm chiếu sáng và ban hành chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế. Kế hoạch hoàn thành được trình lên các cơ quan chính phủ quốc gia và địa phương có liên quan để xem xét và thực hiện trong tương lai.