• Địa chỉ: 54 Dương Quảng Hàm, quận cầu giấy, TP. Hà Nội
 • Chúng tôi trên mạng xã hội
Lập giấy phép xả thải, khai thác nước ngầm

Lập giấy phép xả thải, khai thác nước ngầm

LẬP HỒ SƠ XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

Lập hồ sơ xin phép xả thải nước thải vào nguồn nước theo quy định tại Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2013 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước

ĐỐI TƯỢNG LẬP HỒ XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC
Các doanh nghiệp sản xuất, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng phát sinh nước thải.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Khảo sát, thu thập số liệu về công nghệ sản xuất của doanh nghiệp.
Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: xử lý khí thải, xử lý nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án.
Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm từ hoạt động của dự án đến các yếu tố tài nguyên và môi trường.
Xác định nhu cầu sử dụng nước và xả nước.
Xác định đặc trưng nguồn nước thải, hệ thống xử lý nước thải hiện hữu.
Lấy mẫu nước thải đầu vào và đầu ra của Công ty và phân tích tại phòng thí nghiệm.
Mô tả công trình xử lý nước thải: phương thức xả thải, chế độ xả thải, lưu lượng xả thải,…
Tiếp cận, thu thập, thống kê, lấy mẫu nước thải, mô tả các Doanh nghiệp lân cận thải cùng ra 1 nguồn tiếp nhận (trong bán kính 1 km đối với nguồn xả thải).
Xác định đặc trưng nguồn tiếp nhận nước thải (sông, suối, kênh, rạch tiếp nhận nước thải): chế độ thủy văn.
Đánh giá về hoạt động liên quan đến nguồn tiếp nhận: đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội.
Lấy mẫu nước tại kênh, rạch dẫn nước thải (nguồn tiếp nhận trực tiếp) tại các vị trí khác nhau và phân tích tại phòng thí nghiệm.
Lấy mẫu nước tại sông (nguồn tiếp nhận cuối cùng) tại các vị trí khác nhau và theo chế độ thủy văn của dòng nước, sau đó phân tích tại phòng thí nghiệm.
Đánh giá chất lượng, khả năng tiếp nhận của nguồn tiếp nhận nước thải.
Đánh giá tác động việc xả thải của Doanh nghiệp vào nguồn nước.
Lập bản đồ vị trí xả nước thải vào nguồn nước tỷ lệ 1/10.000.
Lập các sơ đồ khảo sát, lấy mẫu.
Lập đề án và trình nộp Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.
 • Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

  Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

  Giấy phép xả thải là gì? 
  Giấy phép xả nước thải là một loại giấy phép tài nguyên nước do nhà nước cấp cho cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cơ sở nuôi trồng thủy sản trước khi đi vào hoạt động và trong quá trình hoạt động ...

 • Giấy phép khai thác nước ngầm

  Giấy phép khai thác nước ngầm

  Giấy phép khai thác nước dưới đất là gì? 
  Giấy phép khai thác nước dưới đất là một loại giấy phép tài nguyên nước do nhà nước cấp cho cơ sở sản xuất, kinh doanh có khai thác nước dưới đất ...

 • Giấy phép khai thác nước mặt

  Giấy phép khai thác nước mặt

  Giấy phép khai thác nước mặt là gì? 
  Giấy phép khai thác nước dưới đất là một loại giấy phép tài nguyên nước do nhà nước cấp cho cơ sở sản xuất, kinh doanh có khai thác nguồn nước mặt.
  Công trình khai thác nước mặt bao gồm hồ chứa, đập dâng, đập tràn, kênh dẫn nước, cống, trạm bơm khai thác nước ...

 • Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

  Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

   
  Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại 
  Các tổ chức, doanh nghiệp đi vào hoạt động phát sinh chất thải nguy hại gây ảnh hưởng đến môi trường và thuộc danh mục cần đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại với cơ quan nhà nước theo TT 36:2015/TT-BTNMT.