• Địa chỉ: 54 Dương Quảng Hàm, quận cầu giấy, TP. Hà Nội
  • Chúng tôi trên mạng xã hội
Lập giấy phép xả thải, khai thác nước ngầm

Giấy phép khai thác nước mặt

GIẤY PHÉP KHAI THÁC NƯỚC MẶT
Giấy phép khai thác nước mặt là gì?
Giấy phép khai thác nước dưới đất là một loại giấy phép tài nguyên nước do nhà nước cấp cho cơ sở sản xuất, kinh doanh có khai thác nguồn nước mặt.
Công trình khai thác nước mặt bao gồm hồ chứa, đập dâng, đập tràn, kênh dẫn nước, cống, trạm bơm khai thác nước mặt.
Cơ sở pháp lý
Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 có hiệu lực từ 01/01/2013.
Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/1/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của luật Tài nguyên nước.
Thông tư 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước.
Đối tượng cần hồ sơ khai thác nước mặt
Khai thác nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với quy mô không vượt quá 0,1 m3/giây;
Khai thác nước mặt cho các mục đích kinh doanh, dịch vụ và sản xuất phi nông nghiệp không vượt quá 100 m3/ngày đêm;
Khai thác, sử dụng nước mặt để phát điện với công suất lắp máy không vượt quá 50 kW;

Quy trình thực hiện
Giấy phép khai thác nước mặt  
 
Thời gian thẩm định hồ sơ xả thải  
 Giấy phép khai thác nước mặt
 
Lưu ý: Thời gian thẩm định không bao gồm thời gian chủ dự án ký giấy tờ và đọc hồ sơ.
Để tìm hiểu thêm về dịch vụ hoặc có nhu cầu hợp tác, mời quý công ty liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại:
Hotline:  0246.292.7328 – 0943.500.028 (Mr Ninh)
 
 
 

  • TIN XEM NHIỀU

    Chúng tôi trên facebook