• Địa chỉ: 54 Dương Quảng Hàm, quận cầu giấy, TP. Hà Nội
  • Chúng tôi trên mạng xã hội
Mô hình hóa khí thải nguồn điểm

Mô hình hóa khí thải nguồn điểm

Để đánh giá được ảnh hưởng của các nguồn ống khói (nguồn điểm) tới chất lượng không khí xung quanh khu vực triển khai dự án trong giai đoạn vận hành nhà máy, Mô hình lan truyền các nguồn thải công nghiệp phức tạp (ISCST 3 – Industrial Source Complex Dispersion Models) có thể được sử dụng

Mô hình ISCST3 được phát triển bởi Cục bảo vệ môi trường Hòa Kỳ, đã được thẩm định và sử dụng trong rất nhiều các nghiên cứu, báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Mỹ. Mô hình ISCST3 được chấp nhận và sử dụng bởi rất nhiều các nhà nghiên cứu, học giả và các cơ quan quản lý  ở nhiều nước trên thế giới. Mô hình được phát triển dựa trên công thức tính toán phát tán Gauss và cho kết quả tương đối tin cậy.

Khi sử dụng mô hình để tính toán sự phân bố các chất ô nhiễm của các chất trên một vùng nhất định, kết quả thu được là hình ảnh trực quan mô tả sự lan truyền chất ô nhiễm trong không gian

Đầu vào của mô hình:

Có ba (03) bộ dữ liệu được sử dụng để chạy mô hình ISCST3, bao gồm:
Các thông số về chất ô nhiễm và ống khói
Thông tin về môi trường tiếp nhận
Các dữ liệu về khí tượng


Đội ngũ chuyên gia mô hình hóa của Môi Trường Xanh có thể cung cấp dịch vụ mô hình hóa cho các dự án theo yêu cầu của quý khách hàng

Hotline: 0943.5000.28 và 0979.805.866 hoặc hòm thư webmoitruongxanh@gmail.com để biết thêm chi tiết