• Địa chỉ: 54 Dương Quảng Hàm, quận cầu giấy, TP. Hà Nội
 • Chúng tôi trên mạng xã hội
Tư vấn môi trường

Danh mục giấy tờ môi trường cho doanh nghiệp

Một số đặc thù riêng:
 • Đặc thù riêng về ngành nghề hoạt động vd ngành dầu khí, xăng dầu, hàng hải, khai thác mỏ, dệt may, xây dựng, ... thì sẽ có quy định khác nhau
 • Đặc thù về quản lý nhà nước: ngành công thương, ngành nông nghiệp, ngành y tế,...
 • Đặc thù về vị trí địa lý: trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, ngoài khu công nghiệp, biển và hải đảo,...
 • Đặc thù khác.
Giấy phép môi trường ban đầu: Tùy theo quy mô cần làm một trong số các giấy tờ sau
danh mục giấy tờ thủ tục môi trường cho doanh nghiệp

Nước cấp:
 • Giấy phép khai thác nước ngầm/mặt: Biên lai đóng thuế, báo cáo định kỳ, nhật ký khai thác nước ngầm/ nhật ký theo dõi hàng ngày
 • Hợp đồng cung cấp nước cấp (khu công nghiệp, công ty cấp nước,..)
 • Hợp đồng cấp nước uống (đơn vị cung cấp nước đóng chai)
 • Thống kê/kiểm kê nước cấp
 • Bảng phân tích nước cấp sinh hoạt định kỳ (của đơn vị cấp nước hoặc từ trạm xử lý nước cấp cục bộ)
 • Bảng phân tích nước uống định kỳ (của đơn vị cung cấp nước đóng chai hoặc từ trạm xử lý nước uống cục bộ)
 • Trạm xử lý nước cấp sản xuất/nước sinh hoạt/nước uống: Nhật ký bảo trì hệ thống, hướng dẫn vận hành, nhật ký vận hành, kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị
Nước thải:
 • Hợp đồng xử lý nước thải (áp dụng với doanh nghiệp trong khu công nghiệp hoặc thuê mặt bằng sản xuất kinh doanh): hóa đơn tiền nước thải, thống kê, kiểm kê lưu lượng, chất lượng nước thải
 • Giấy phép xả thải (áp dụng với đơn vị tự xả nước thải ra môi trường tự nhiên): báo cáo xả thải, chứng từ nộp phí BVMT với nước thải, nhật ký đo lưu lượng nước thải
 • Trạm xử lý nước thải (nếu có): nhật ký vận hành hệ thống xử lý, hướng dẫn vận hành, nhật ký bảo dưỡng bảo trì máy móc, hồ sơ hoàn công công trình xử lý nước thải, biện pháp ứng phó sự cố xử lý nước thải, kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị
 • Lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục và truyền số liệu trực tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương ( đối với lưu lượng xả thải >1.000 m3/ngày đêm trở lên)
 • Hồ sơ bảo trì di tu bảo dưỡng cống cấp thoát nước
 • Báo cáo quan trắc định kỳ chất lượng nước thải
 • Bản vẽ mặt bằng thoát nước mưa, nước thải, bản vẽ hoàn công các công trình thu gom
Chất thải rắn và chất thải nguy hại
 • Hợp đồng thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp: biên bản bàn giao chất thải rắn, năng lực nhà thầu, thống kê, kiểm kê các loại chất thải  rắn phát sinh
 • Hợp đồng thu gom, xử lý chất thải nguy hại: năng lực nhà thầu, Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại (Đối tượng >600kg/năm); hợp đồng thu gom chất thải nguy hại, Chứng từ bàn giao chất thải (5 năm); hóa đơn chứng từ liên quan; Báo cáo quản lý chất thải định kỳ cho Sở TNMT 6 tháng hoặc 12 tháng
danh mục giấy tờ môi trường cho doanh nghiệp

Ứng phó sự cố môi trường
 • Danh mục các dự án phải làm ứng phó sự cố môi trường
 • Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường: Cháy nổ, tràn dầu, tràn đổ hóa chất,….
 • Lập kế hoạch, phương án và chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật để ứng phó sự cố môi trường, khắc phục hậu quả do sự cố môi trường."
Hóa chất:
 • Danh mục Biện pháp/Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất
 • Danh mục hóa chất nguy hiểm/hóa chát cấm/ hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh/hóa chất đủ điều kiện sản xuất kinh doanh.
 • Luật hóa chất và các văn bản pháp luật về hóa chất
 • Danh mục hóa chất phải Khai báo hóa chất khi nhập khẩu
 • Hướng dẫn liên quan tới hóa chất
 • Phiếu an toàn hóa chất của hóa chất nguy hiểm
 • Hướng dẫn pha hóa chất
 • Hồ sơ tập huấn an toàn trong sử dụng hóa chất
Mọi chi tiết liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại:
Hotline:  0246.292.7328 – 0943.500.028 (Mr Ninh)
Email: Envirgreen@gmail.com
Xem thêm: Danh mục giấy tờ môi trường cho doanh nghiệp

 • TIN XEM NHIỀU

  Chúng tôi trên facebook