• Địa chỉ: 54 Dương Quảng Hàm, quận cầu giấy, TP. Hà Nội
  • Chúng tôi trên mạng xã hội
Tư vấn môi trường

Kế hoạch bảo vệ môi trường

kế hoạch bảo vệ môi trường

Kế hoạch bảo vệ môi trường là gì?
Kế hoạch bảo vệ môi trường là tên gọi thay cho Cam kết bảo vệ môi trường, là công cụ quan trọng để phân tích, dự báo nhằm đưa ra các biện pháp bảo vệ môi trường (BVMT) khi các dự án đầu tư được triển khai.
Cơ sở pháp lý
Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ban hành ngày 23/06/2014, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2015.
Nghị định 19/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/02/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật BVMT.
Nghị định 18/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/02/2015, Nghị định của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM, kế hoạch bảo vệ môi trường.
Thông tư 27/2015/TT-BTNMT , ban hành ngày 29/05/2015, của bộ Tài Nguyên Môi Trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
Đối tượng cần lập kế hoạch bảo vệ môi trường
Đối tượng không thuộc Phụ lục II, III, IV của Nghị định 18/2015/NĐ-CP và thuộc Phụ lục 5.1 của TT 27:2015/TT-BTNMT cần lập KHBVMT cấp Sở
Đối tượng không thuộc PL II, III, IV của Nghị định 18/2015/NĐ-CP và không thuộc Phụ lục 5.1 của TT 27:2015/TT-BTNMT cần lập KHBVMT cấp Huyện
 
Quy trình thực hiện
Quy trình thực hiện cam kết bảo vệ môi trường

kế hoạch bảo vệ môi trường

Lưu ý: Thời gian thẩm định không bao gồm thời gian chủ dự án ký giấy tờ và đọc hồ sơ.
 
Để tìm hiểu thêm về dịch vụ hoặc có nhu cầu hợp tác tư vấn môi trường, mời quý công ty liên hệ với envigreen qua số điện thoại:
Hotline:  0246.292.7328 – 0943.500.028 (Mr Ninh)

  • TIN XEM NHIỀU

    Chúng tôi trên facebook